Advocaat Bart Bleyaert

Meteen duiding over uw ontvangen dagvaarding!

[wordpress_file_upload placements=”userdata/filename+selectbutton/userdata/uploadbutton/message” uploadtitle=”” selectbutton=”Selecteer uw bestand” uploadbutton=”Doorsturen” successmessage=”Uw document %filename% werd succesvol doorgestuurd. Wij nemen binnen de 24 uur contact met u op!” errormessage=”Uw document %filename% werd niet doorgestuurd. Probeer opnieuw.” waitmessage=”Uw document %filename% wordt doorgestuurd….” notify=”true” notifyrecipients=”kantoor@bartbleyaert.be” notifymessage=”Gegevens aanvrager:%n%%userdata1%%n%%userdata2%%n%%userdata3%%n%%userdata4%%n%%userdata5%%n%%n%%userdata6%” attachfile=”true” successmessagecolors=”#000000,#6bd620,#006666″ failmessagecolors=”#000000,#ff0c0c,#666600″ widths=”filename:525px, selectbutton:150px, uploadbutton:675px, userdata_label:375px, userdata_value:300px” userdata=”true” userdatalabel=”Uw voornaam en naam|t:text|s:left|r:1|a:0|p:inline|d:/Uw straat en nummer|t:text|s:left|r:1|a:0|p:right|d:/Uw postcode en woonplaats|t:text|s:left|r:1|a:0|p:right|d:/Uw gsm-nummer|t:text|s:left|r:1|a:0|p:right|d:/Uw emailadres|t:email|s:left|r:1|a:0|v:1|p:right|d:|g:0″ userdatalabel2=”Akkoord met onderstaande voorwaarden|t:checkbox|s:right|r:1|a:0|p:inline|d:|l:|f:right”]
Het doorsturen van uw document impliceert een verzoek om te onderzoeken of u in de aangehaalde materie kunt worden bijgestaan door een advocaat en binnen welke voorwaarden (pro deo, verzekeringsdekking, …). Voor dit onderzoek wordt een forfaitaire bijdrage van € 50,00 incl. btw in rekening gebracht. U dient met deze voorwaarden uitdrukkelijk akkoord te gaan alvorens uw document wordt doorgestuurd.