Bijstand bij strafrechtelijke verdediging

Verhoor (“Salduz”-bijstand)

Voorafgaand aan de meeste verhoren door de politie heeft u het recht om minstens telefonisch contact op te nemen met een advocaat. Bij voorkeur geldt dat dit een advocaat naar eigen keuze moet zijn. Benut dit recht, zodat u weldegelijk vooraf weet dat u bijv. het recht heeft om te zwijgen en uzelf niet hoeft te beschuldigen.

 

Onderzoek

Ook tijdens een fase van onderzoek is het vaak nuttig een advocaat te consulteren, zodat die kennis zou kunnen nemen van de stand van het onderzoek en eventueel inzage zou kunnen bekomen. Een extra visie betekent meer dan eens een verruimde blik.

 

Dagvaarding voor de rechtbank

Evident heeft u bij een verschijning voor de rechtbank recht op bijstand van een advocaat. In verkeerszaken is deze bijstand voor de rechtzoekende ook vaak kosteloos, aangezien deze bijstand vaak ten laste dient te worden genomen door de verzekeraar van het voertuig.

Zie uiteenzetting: wat te doen na dagvaarding voor Politierechtbank?

 

Strafuitvoering

Ook na een vonnis kan een juridische begeleiding een meerwaarde betekenen. Strafuitvoering gaande van beperkte detentie naar elektronisch toezicht tot zelfs strafuitvoering op het niveau van afbetaling geldboete en voorkeurperiode rijverval vereisen allen een aparte doch degelijke aanpak.

 

Familie- en jeugdrecht

Familiale moeilijkheden

Het nut van een juridische practicus bij intrafamiliale problemen wordt vaak onderschat. Een advocaat is immers niet een persoon die ’slechts’ kan tussenkomen indien de psychologische drempel van de echtscheiding werd overwonnen. Ook wanneer het even minder gaat, kan een juridische begeleiding worden overwogen.

 

(V)echtscheiding?

De verhalen over jarenlang aanslepende vecht-scheidingen zijn talrijk en ondanks de ‘nieuwe’ wet van 2007 komen dergelijke situaties nog steeds voor. Een duidelijke visie en een doordachte, begeleide bereidheid om af te wijken van het eigen gelijk kunnen vaak een oplossing bieden in het voordeel van partijen.

 

Regeling met kinderen

Kinderen zijn geen trial and error-speelbal tussen hun ouders. Concurrerende ouderrelaties zorgen voor instabiliteit. Een duidelijke regeling biedt garanties voor iedereen én vooral voor het kind.

 

Verontrustende opvoedingssituatie en/of als misdrijf omschreven feit

Ook minderjarigen dienen soms voor een rechtbank te verschijnen. In dergelijke situaties geldt evenzeer een vrije keuze van advocaat. Daarenboven worden de kosten voor een advocaat bij misdrijf omschreven feiten vaak ten laste genomen door de familiaal verzekeraar.

 

Vergoeding vorderen als slachtoffer

Slachtofferzorg en –erkenning

Als slachtoffer van een strafrechtelijke feiten (gaande van een banaal verkeersongeval met blikschade tot nabestaanden van levensdelicten) willen vaak vooreerst verzorging en erkenning van hun statuut als slachtoffer.

Duidelijkheid hierover verkrijgen is slechts een eerste stap.

 

Op de hoogte blijven

Wat door buitenstaanders vaak onderschat blijkt, is het belang om als slachtoffer op de hoogte te blijven van het verloop van de (straf)zaak. Zal de dader vervolgd worden? Of overweegt het Parket een seponering? Een advocaat kan de rechtzoekende op regelmatige basis hierover informeren.

 

Oproeping voor de rechtbank

Indien geen minnelijke regeling tot vergoeding van de geleden schade tot stand komt, dienen zaken soms door een rechtbank te worden opgelost. Een duidelijke en beredeneerde schadeclaim vereisen een degelijke achtergrond om tot het beste resultaat te leiden.

 

Recuperatie ten aanzien van dader

Na toezegging van een vergoeding ten aanzien van de dader, dient evident het toegekende bedrag nog te worden gerecupereerd. Zelfs bij eventuele onvermogendheid van de tegenpartij, zijn er mogelijks nog alternatieven om toch tot genoegdoening te komen.

 

Asiel en migratie

Mensen die hun land ontvluchten, hebben vaak alles verloren en moeten in een vreemd stelsel hun weg pogen zoeken en een nieuw leven proberen opbouwen. Een duidelijke begeleiding doorheen de diverse stappen van asiel- en migratie-dossiers op een begrijpbare en vooral praktische wijze leidt tot de zekerheid dat de procedure kan doorlopen worden op een serene en menswaardige wijze.

 

Bewindvoering over onbekwamen en/of collectieve schuldenregeling

In onze veeleisende maatschappij zijn er méér mensen dan gedacht, die het hoofd niet kunnen bieden aan alle administratieve rondslomp en op die manier persoonlijk en/of financieel in de moeilijkheden raken. Juridische
ondersteuning én bescherming zijn vaak noodzakelijke pijlers naast het
aanpakken van de grond van de problemen. Dit kan vaak ook kosteloos (‘pro deo’).

en zoveel meer….

 

Evident kan een advocaat ook nuttig zijn in andere kwesties, gaande van contracten, over verzekeringen, tot aanneming of factuurinvordering.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!