Modellen

Aan de hand van een modeldocument kunt u, eventueel zelfs zonder tussenkomst van een advocaat, een procedure starten of een verweer voeren. Tevens kunnen sommige modellen u ook helpen tot een overeenkomst of een akkoord te komen.

Het gebruik van modellen is evenwel ook gevaarlijk, aangezien zij uitgaan van een ‘standaard’ situatie die kan verschillen van de concrete situatie waarin u als rechtsonderhorige verkeert. Het gebruik van een model zonder overleg met een advocaat gebeurt dan ook steeds op eigen risico.

Het staat u ook vrij om contact op te nemen teneinde een specifiek model op uw maat te maken. Wenst u meer zekerheid te bekomen met betrekking tot een van onderstaande modellen, kunt u ook een afspraak beleggen (face-to-face of digitaal) teneinde een verdere richting te geven aan uw specifieke vraag. De kost voor een dergelijke consultatie loopt gelijk met de kostprijs van een eenmalig eerste advies.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Collectieve schuldenregeling

Aangifte van schuldvordering in een collectieve schuldenregeling

Faillissement

Aangifte van schuldvordering in een faillissement

Pro deo

Aanvraagformulier

Attest schuldbemiddelaar

Strafrecht

Verklaring van onvermogen – bijstand Salduz-verhoor (“pro Deo”)

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?