Advocaat Bart Bleyaert

Bijstand inzake alimentatiediscussies

Er wordt al jaren gepleit voor een duidelijke, rekenkundige benadering, met betrekking tot alimentatie voor kinderen. De maatschappelijke vraag naar uniformiteit en voorspelbaarheid is torenhoog. De wetgever blijkt er maar niet in te slagen om hieraan tegemoet te komen. De wetgever verfijnde in 2010 en 2018 het aantal parameters waarmee zeker rekening dient te worden gehouden . Ook het Hof van Cassatie vereist sedert december 2017 een duidelijke berekening van onder meer de wederzijdse verhoudingen en de kost van het kind.

Alimentatie voor kinderen berekenen? Laat een correcte alimentatie berekenen op basis van uw inkomsten, kosten en bijdragen.

In de praktijk bestaan echter diverse systemen en is het bepalen van een onderhoudsbijdrage nog al te vaak natte-vinger-werk.

Een rekenmodule als hulpmiddel

Door de Eerste Voorzitter van het Antwerpse Hof van Beroep werd een rekentool ontwikkeld, die aan voormelde behoeften in aanzienlijke mate tegemoet kan komen.

Deze rekenmodule, waarvan de uitleg terug te vinden is in de tiende aflevering van het Tijdschrift voor Familierecht van het jaargang 2019, is schijnbaar vrij complex. Vanuit praktisch oogpunt blijkt zij echter tegen zeer véél kritieken bestand te zijn. Anders dan bepaalde andere berekeningswijzen wordt, vertrekkende vanuit het netto-inkomen (of zo nodig, verdienvermogen) van elk van beide partijen, een realistisch beeld gecreëerd over de kinderkost, het aandeel van de ouders in natura, en de verrekening van te betalen alimentatie na aftrek van de kinderbijslag of het groeipakket.

Alimentatie voor kinderen berekenen? Laat een correcte alimentatie berekenen op basis van uw inkomsten, kosten en bijdragen.

De achterliggende gedachte van deze rekenmodule is dezelfde als voor de ook door de rechtspraak gecreëerde “indicatieve tabel”, die richtinggevend is voor vergoedingen bij letselschade. Deze rekentool verbindt geen enkele rechter. Zij is uiteraard “slechts” een werkinstrument op weg naar een meer uniforme berekening van onderhoudsbijdragen.

Laten berekenen?

Mits het aanleveren van de nodige stukken en een realistische inschatting omtrent het inkomen van de andere ouder, kan voor u – tegen een vooraf te bepalen vaste forfaitaire prijs – een analyse worden gemaakt met betrekking tot de praktische invloed van deze berekening op uw specifieke alimentatiekwestie en de eventuele haalbaarheid van een procedure voor de Familierechtbank.

Nuttig voor u?  Contacteer Mr. Bleyaert voor bijstand.