fbpx

Contacteer Mr. Bleyaert

Familierecht

De ruime rechtstak van het familierecht omvat zeer veel verschillende subcategorieën waarbij ervaring van diverse aspecten niet alleen van ‘het recht’, maar ook van het dagelijks leven, een aangename meerwaarde vormt om de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt te optimaliseren. Te denken valt aan:

 • het huwelijksstelsel van de echtgenoten;
 • geschillen omtrent dringende maatregelen tussen echtgenoten (223 en 221 van het Burgerlijk Wetboek);
 • geschillen omtrent dringende maatregelen tussen wettelijk samenwonenden (art. 1479 van het Burgerlijk Wetboek) ;
 • geschillen omtrent dringende maatregelen gedurende echtscheidingsprocedure (art 1280 van het Gerechtelijk Wetboek);
 • ouderlijk gezag, van de kinderen,
 • onderhoudsbijdragen voor alle gehuwde of niet gehuwde koppels;
 • wegens duurzame ontwrichting en door onderlinge toestemming;
 • scheiding van tafel en bed;
 • onderhoudsverplichtingen;
 • recht op persoonlijk contact bijvoorbeeld door de grootouders;
 • wettelijke samenwoonst;
 • afstammingsrecht;
 • adoptie en pleegvoogdij;
 • grensoverschrijdend hoede- en bezoekrecht;
 • akten van de burgerlijke stand;
 • huwelijk in het algemeen (nietigheid, huwelijk van minderjarigen, beroep tegen beslissing ambtenaar burgerlijke stand om huwelijk niet te voltrekken);
 • akten van verklaring van afwezigheid;
 • ontvoogding;
 • nalatenschappen, schenkingen, testamenten;
 • vereffening-verdelingen;
 • voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen;
 • enzoverder….

Familiale moeilijkheden

Het nut van een juridische practicus bij intrafamiliale problemen wordt vaak onderschat. Een advocaat is immers niet een persoon die ’slechts’ kan tussenkomen indien de psychologische drempel van de echtscheiding werd overwonnen. Ook wanneer het even minder gaat, kan een juridische begeleiding worden overwogen. De bijstand heeft dan voornamelijk betrekking op of voorlopige maatregelen tussen samenwonende partners.

(V)echtscheiding?

De verhalen over jarenlang aanslepende v-echtscheidingen zijn talrijk en ondanks de ‘nieuwe’ wet van 2007 komen dergelijke situaties nog steeds voor. Een duidelijke visie en een doordachte, begeleide bereidheid om af te wijken van het eigen gelijk, vaak aangereikt binnen het kader van een (poging tot) bemiddeling, kunnen eventueel al een oplossing bieden in het voordeel van partijen. Ervaring wijst uit dat op die manier veel discussies, voornamelijk over financiële aspecten zoals , en/of kunnen worden vermeden en eventueel zelfs tot een echtscheiding met onderlinge toestemming kan worden gekomen.

Regeling met kinderen

Kinderen zijn geen trial and error-speelbal tussen hun ouders. Concurrerende ouderrelaties zorgen voor instabiliteit. Een duidelijke regeling omtrent ouderlijk gezag, domicilieadres, verblijfsregeling, , kinderbijslag en/of (of ) biedt garanties voor iedereen én vooral voor het kind.

Verontrustende opvoedingssituatie en/of

Ook minderjarigen dienen soms voor een rechtbank te verschijnen. In dergelijke situaties geldt evenzeer een vrije keuze van advocaat. Daarenboven worden de kosten voor een advocaat bij misdrijf omschreven feiten vaak ten laste genomen door de familiaal verzekeraar.

Nuttig voor u?  Contacteer Mr. Bleyaert voor bijstand.

1
Direct contact opnemen via WhatsApp!
Powered by