Advocaat Bart Bleyaert

Opleiding

licentiaat/master in de rechten aan de UGent op 04.07.2008 met onderscheiding

houder van het certificaat inzake bijzondere opleiding jeugdrecht dd. 30.08.2012

volgde de Postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar aangeboden door de K.U. Leuven in het academiejaar 2012-2013

volgde de bijzondere opleiding Cassatieberoep in strafzaken in 2015 aangeboden door de Orde van Vlaamse Balies en is houder van het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’ in de zin van art. 425 §2 Sv.

volgde in 2018 de Opleiding Bewindvoering aangeboden door de Orde van Advocaten te Kortrijk

houder van het certificaat inzake Supralat-Salduzbijstand bij verhoor, opleiding genoten in 2019

Loopbaan

ingeschreven op de Tableau van de Orde van Advocaten te Brugge op 01.10.2011

medewerker van het advocatenkantoor Petitat

gelegenheidsdocent ‘Recente rechtspraak verkeersrecht’ (SBM)

reeds diverse malen aangesteld als voorlopig bewindvoerder door Vrederechters van diverse Kantons

Publicaties

B. BLEYAERT, “Alternatieve bestraffing inzake wegverkeer: (on)terechte terughoudendheid?”, De Juristenkrant, 2017, afl. 348, 11.