Voor juridische dienstverlening op maat kunt u steeds terecht bij advocaat Bleyaert. De stevige roots in materies als familie- en jeugdrecht, straf(uitvoerings)recht en aansprakelijkheids– en wegverkeersrecht kunnen u enkel van nut zijn. Of u zich dient te verantwoorden voor de strafrechter (politierechtbank, correctionele rechtbank), dan wel als bezorgde vader of moeder een geschil heeft over de rechten van uw kind voor de familierechtbank en/of jeugdrechtbank: Advocaat Bart Bleyaert uit Brugge is een geschikte partner in uw zoektocht naar recht.

Ook ‘pro deo’

Voor rechtzoekenden die het sociaal moeilijker hebben en/of voldoen aan bepaalde voorwaarden, wordt binnen de wettelijke voorwaarden tevens voorzien in de mogelijkheid tot kosteloze juridische dienstverlening.

U staat centraal

Vanuit uw visie en in uw belang wordt samen met u gezocht naar de beste, meest adequate en vooral meest realistische oplossing. Zo kan u in het kader van een strafrechtelijke vervolging rekenen op het feit dat uw sociale situatie duidelijk wordt gekaderd in de verdediging waar u voorstaat. Maar eveneens wordt uw visie als vader of moeder geduid waar nodig.

logo advocaat bart bleyaert

De wet als uitgangspunt;
Een oplossing als doel.
Ertussen?

De werkruimte van uw advocaat.

Gepersonaliseerde aanpak

Als rechtzoekende bent u op zoek naar iemand tegen wie u uw verhaal kwijt kan, die u vooruit kan helpen in moeilijke discussies en die u met kennis van het recht van nut kan zijn. Net daarom is een gepersonaliseerde aanpak en een vertrouwensrelatie tussen u en uw advocaat zo belangrijk. Vanuit die vertrouwensband bereikt u de beste resultaten en kan uw zoektocht naar recht(vaardigheid) finaal zegevieren.

Stel meteen en vrijblijvend jouw vraag!

Door de chatmodule kunt u simpel uw vraag stellen en een eerste advies inwinnen. Het kan een eerste aanzet betekenen om uw zaak vooruit te helpen. Aarzel niet.

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?