Voor juridische dienstverlening op maat kunt u steeds terecht bij advocaat Bleyaert. De stevige roots in materies als familie- en jeugdrecht, straf(uitvoerings)recht en aansprakelijkheids– en wegverkeersrecht kunnen u enkel van nut zijn. Of u zich dient te verantwoorden voor de strafrechter (politierechtbank, correctionele rechtbank), dan wel als bezorgde vader of moeder een geschil heeft over de rechten van uw kind voor de familierechtbank en/of jeugdrechtbank: Advocaat Bart Bleyaert uit Brugge is een geschikte partner in uw zoektocht naar recht.

Ook ‘pro deo’

Voor rechtzoekenden die het sociaal moeilijker hebben en/of voldoen aan bepaalde voorwaarden, wordt binnen de wettelijke voorwaarden tevens voorzien in de mogelijkheid tot kosteloze juridische dienstverlening.

U staat centraal

Vanuit uw visie en in uw belang wordt samen met u gezocht naar de beste, meest adequate en vooral meest realistische oplossing. Zo kan u in het kader van een strafrechtelijke vervolging rekenen op het feit dat uw sociale situatie duidelijk wordt gekaderd in de verdediging waar u voorstaat. Maar eveneens wordt uw visie als vader of moeder geduid waar nodig.

logo advocaat bart bleyaert

Recht is geen wetenschap maar een
techniek ter ordening van de maatschappij, ter voorkoming en ter beslechting van geschillen. Het recht dient als leidraad om een oplossing te creëren.

Wat doet een advocaat? Gepersonaliseerde aanpak.

Als rechtzoekende bent u op zoek naar iemand tegen wie u uw verhaal kwijt kan, die u vooruit kan helpen in moeilijke discussies en die u met kennis van het recht van nut kan zijn. Net daarom is een gepersonaliseerde aanpak en een vertrouwensrelatie tussen u en uw advocaat zo belangrijk. Vanuit die vertrouwensband bereikt u de beste resultaten en kan uw zoektocht naar recht(vaardigheid) finaal zegevieren.

Wanneer een advocaat inschakelen?

Een advocaat kan reeds worden ingeschakeld zodra er zich een juridisch probleem voordoet en een advies nodig is. Dit biedt het voordeel dat de advocaat ook meteen op de hoogte is en het dossier verder kan opvolgen. Op die manier wordt een eventuele procedure mogelijks zelfs vermeden. Als een van de partijen dan toch niet het nodige soelaas vindt in een minnelijke regeling, kan de advocaat uw zaak behartigen in de Rechtbank.

Stel meteen en vrijblijvend jouw vraag!

U kunt simpel uw vraag stellen en een eerste advies inwinnen. Het kan een eerste aanzet betekenen om uw zaak vooruit te helpen. Aarzel niet.

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?