Voor juridische dienstverlening op maat kunt u steeds terecht bij advocaat Bleyaert. De stevige roots in materies als familie- en jeugdrecht, straf(uitvoerings)recht en aansprakelijkheids– en wegverkeersrecht kunnen u enkel van nut zijn. Of u zich dient te verantwoorden voor de strafrechter (politierechtbank, correctionele rechtbank), dan wel als bezorgde vader of moeder een geschil heeft over de rechten van uw kind voor de familierechtbank en/of jeugdrechtbank: Advocaat Bart Bleyaert uit Brugge is een geschikte partner in uw zoektocht naar recht.

Ook ‘pro deo’

Voor rechtzoekenden die het sociaal moeilijker hebben en/of voldoen aan bepaalde voorwaarden, wordt binnen de wettelijke voorwaarden tevens voorzien in de mogelijkheid tot kosteloze juridische dienstverlening.

U staat centraal

Vanuit uw visie en in uw belang wordt samen met u gezocht naar de beste, meest adequate en vooral meest realistische oplossing. Zo kan u in het kader van een strafrechtelijke vervolging rekenen op het feit dat uw sociale situatie duidelijk wordt gekaderd in de verdediging waar u voorstaat. Maar eveneens wordt uw visie als vader of moeder geduid waar nodig.

De wet als uitgangspunt; een oplossing als doel. Ertussen? De werkruimte van uw advocaat.

De wet als uitgangspunt; een oplossing als doel.
Ertussen? De werkruimte van uw advocaat.

Gepersonaliseerde aanpak

Als rechtzoekende bent u op zoek naar iemand tegen wie u uw verhaal kwijt kan, die u vooruit kan helpen in moeilijke discussies en die u met kennis van het recht van nut kan zijn. Net daarom is een gepersonaliseerde aanpak en een vertrouwensrelatie tussen u en uw advocaat zo belangrijk. Vanuit die vertrouwensband bereikt u de beste resultaten en kan uw zoektocht naar recht(vaardigheid) finaal zegevieren.

Stel meteen en vrijblijvend jouw vraag!

Door de onderstaande module kunt u simpel uw vraag stellen en een eerste advies inwinnen. Het kan een eerste aanzet betekenen om uw zaak vooruit te helpen. Aarzel niet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!