fbpx

Contacteer Mr. Bleyaert

Bijstand bij inbreuken inzake wegverkeer

Snelkoppeling: Intoxicatie, dronkenschap, alcoholslot?

Snelkoppeling: Sturen onder invloed van drugs

Wat na dagvaarding voor de politierechtbank?

Wanneer u een verkeersinbreuk begaat, hoopt u uiteraard op een snelle afhandeling. Het aanbod van het Parket om een minnelijke schikking te aanvaarden kan daaraan een snelle en doorgaans relatief goedkope oplossing bieden. Evenwel gebeurt het ook dat het Parket géén minnelijke schikking aanbiedt en/of om redenen van niet-betaling toch overgaat tot dagvaarding voor de bevoegde politierechtbank.

De mogelijke gevolgen naar geldboete, rijverbod, verbeurdverklaring van voertuig en dergelijke meer, hangt uiteraard af van meerdere factoren. Zo zullen de aard en omstandigheden van de inbreuk en de mogelijke gevolgen een belangrijke parameter zijn. Ook persoonlijke elementen spelen een rol, zoals het feit of u in het verleden reeds bent moeten verschijnen voor een rechtbank.

 

Professionele bijstand als hoeksteen voor een beter resultaat

Jarenlange dagelijkse ervaring heeft mij inmiddels geleerd dat professionele bijstand door een advocaat met kennis van zaken een absolute meerwaarde kan bieden, niet alleen om de gevolgen op strafgebied te beperken maar ook om de eventuele aanspraken van schadelijders tot de correcte proporties te laten herleiden.

Die professionele bijstand is des te belangrijker wanneer u rekening houdt met het feit dat de wetgever zeer strenge geldboetes oplegt voor bepaalde verkeersinbreuken.

Ook wordt bij een verkeersongeval waarbij de veroorzaker niet ter plaatse is gebleven door het Openbaar Ministerie zeer vaak een Ambtshalve vervolging ingesteld wegens ‘vluchtmisdrijf’, terwijl u mogelijks geen kennis had van het ongeval of niet eens de intentie had om zich aan enige vaststelling terzake het ongeval te onttrekken.

Maar ook wanneer u bijvoorbeeld zou verkeren in staat van herhaling en u een minimum rijverbod van enkele maanden dient te worden opgelegd, is het noodzakelijk dat u op professionele wijze kunt worden bijgestaan om de inbreuken in een perspectief te plaatsen en te pogen alsnog op enige mildheid te rekenen.

 

Kosten

Tenslotte is het ook belangrijk te weten dat de kosten voor bijstand van een advocaat mogelijkerwijze ten laste worden genomen binnen het kader van de onderschreven voertuigverzekering, zodat dergelijke bijstand u persoonlijk geen extra budget kost.

Mocht dit niet het geval zijn, kan het ook zijn dat u verkeert in de voorwaarden om van de kosteloze tweedelijnsbijstand te genieten (zie ‘pro deo’).

Mocht ook dit geen soelaas bieden, kunt u een duidelijke ereloonafspraak maken om zo nare facturen aan het einde van de rit te vermijden.

 

Uw advocaat, beter vroeg dan laat

Twijfelen is tijdverlies. Stilstaan is achteruitgaan.

Upload meteen uw dagvaarding voor verdere professionele bijstand!
1
Direct contact opnemen via WhatsApp!
Powered by