Advocaat Bart Bleyaert

Bijstand bij inbreuken inzake wegverkeer

Wat na dagvaarding voor de politierechtbank?Dagvaarding voor rechtbank? Contacteer een advocaat voor bijstand!

Wanneer u een verkeersinbreuk begaat, hoopt u uiteraard op een snelle afhandeling. Het aanbod van het Parket om een minnelijke schikking te aanvaarden kan daaraan een snelle en doorgaans relatief goedkope oplossing bieden. Evenwel gebeurt het ook dat het Parket géén minnelijke schikking aanbiedt. Ook kan het Parket om redenen van niet-betaling toch overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

De mogelijke gevolgen naar geldboete, rijverbod, alcoholslot, verbeurdverklaring  en dergelijke meer, hangen af van meerdere factoren. Zo zullen de aard en omstandigheden van de inbreuk en de mogelijke gevolgen een belangrijke parameter zijn. Ook persoonlijke elementen spelen een rol, zoals het feit of u in het verleden reeds bent moeten verschijnen voor een rechtbank.

 

Professionele bijstand als hoeksteen voor een beter resultaat

Jarenlange dagelijkse ervaring heeft geleerd dat professionele bijstand door een advocaat met kennis van zaken een absolute meerwaarde kan bieden. Door deze bijstand kunnen de gevolgen op strafgebied beperkt worden. Ook kunnen de eventuele aanspraken van schadelijders tot de correcte proporties worden herleid.

Die professionele bijstand is des te belangrijker wanneer u rekening houdt met het feit dat de wetgever zeer strenge geldboetes oplegt voor bepaalde verkeersinbreuken.

Ook kan de veroorzaker van een verkeersongeval die niet ter plaatse is gebleven, door het Openbaar Ministerie vaak vervolgd worden wegens ‘vluchtmisdrijf’. Mogelijks rijst de vraag of u wel kennis had van het ongeval. Of kan discussie ontstaan over het feit of u de intentie had om zich aan vaststellingen te onttrekken….

Maar ook wanneer u bijvoorbeeld zou verkeren in staat van herhaling en u een minimum rijverbod van enkele maanden dient te worden opgelegd, is het noodzakelijk dat u op professionele wijze kunt worden bijgestaan om de inbreuken in een perspectief te plaatsen en te pogen alsnog op enige mildheid te rekenen.

 

Kosten

Tenslotte vallen de kosten voor een advocaat in veel gevallen binnen het kader van de voertuigverzekering, zodat deze bijstand u persoonlijk geen extra budget kost.

Mocht dit niet het geval zijn, kan het ook zijn dat u verkeert in de voorwaarden om van de kosteloze tweedelijnsbijstand te genieten (zie ‘pro deo‘).

Mocht ook dit geen soelaas bieden, kunt u een duidelijke ereloonafspraak maken om zo nare facturen aan het einde van de rit te vermijden.

 

Uw advocaat, beter vroeg dan laat

Vaak rijst de vraag wanneer men na het begaan van een inbreuk, zal worden gedagvaard voor de Politierechtbank. Het antwoord daarop is afhankelijk van de doorlooptijd van het dossier bij het Parket. Er dient wel te worden opgemerkt dat een advocaat ook reeds nuttig kan zijn tijdens het politioneel onderzoek. Dit kan gaan om bijstand bij het verhoor, navraag bij parket, het inschatten van de gevolgen, maar – uiteraard – ook het voorbereiden van uw verdediging.

Neem daarom meteen contact op via het contactformulier of zelfs de chatmodule!

 

Gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen

Intoxicatie, dronkenschap, alcoholslot?

Sturen onder invloed van drugs

Levenslang verval. Oorzaken en herstel

<

>wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. wegverkeer. wegverkeerswet. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent. politierechtbank. brugge. veurne. kortrijk. gent.