Bij juridische tweedelijnsbijstand “pro Deo” geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure. De pro Deo – bijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.

Kan ik beroep doen op een pro deo advocaat?

De inkomensgrenzen geldig vanaf 1 september 2022 die recht geven op advies “pro deo” zijn:

Alleenstaand
volledige kosteloosheid
max. € 1.426,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 1.426,00 en € 1.717,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige
kosteloosheid
max. € 1.717,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 307,58 p.p. ten laste
voorbeeld
1 persoon
€ 2.024,58
2 personen
€ 2.332,16
3 personen
€ 2.639,74
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 1.717,00 en € 2.007,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 307,58 p.p. ten laste
voorbeeld
1 persoon
€ 2.314,58
2 personen
€ 2.622,16
3 personen
€ 2.929,74

Welke informatie dient te worden gegeven om een aanvraag te kunnen doen?

Afhankelijk van de aard van uw huidige inkomsten en/of situatie zal u volgende documenten moeten voorleggen.

Aanvraag op basis van een beperkt inkomen uit arbeid (werknemer / zelfstandige)

 • Een bewijs van uw maandinkomen gedurende de laatste drie maanden.
 • Voor zelfstandigen: afschrift van de laatste BTW aangifte
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een vervangingsinkomen (RVA)

 • Een bewijs van uw vervanginsinkomen gedurende de laatste drie maanden.
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een toelage voor personen met een handicap

 • Een bewijs van de F.O.D. SOCIALE ZAKEN (Directie-generaal – Personen met een handicap) dat u erkend bent als gehandicapte én dat u een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT) ontvangt. (Let op: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds)
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van het ontvangen van een leefloon

 • Een recent attest van het O.C.M.W. dat u een leefloon ontvangt met vermelding van het toegekende bedrag per maand.
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een gewaarborgd inkomen bejaarden

 • Een attest van de uitbetalende instantie dat bewijst dat u een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt (dit is niet hetzelfde als een gewoon pensioen).
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een statuut gewaarborgde kinderbijslag

 • Een attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers dat bewijst dat u een kind ten laste heeft waarvoor u een gewaarborgde kinderbijslag ontvangt. (Let op: dit is niet hetzelfde als de gewone of verhoogde kinderbijslag)
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van specifiek huurstatuut sociale woning

 • Een attest van het SVK (Sociaal Verhuurkantoor) of andere instantie van wie u de woning huurt en dat aantoont dat u een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuur. (Let op: het hoeft hier niet noodzakelijk over een sociale woning te gaan)
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van minderjarigheid

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een statuut vreemdeling of asielzoeker

 • Bewijsstukken die betrekking hebben op de asielaanvraag of de vraag om als vluchteling te worden erkend of van de aanvraag die werd ingediend om het statuut van ontheemde te bekomen.
 • Bewijsstukken van de vreemdeling die betrekking hebben op de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een statuut gedetineerde

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gevangenschap wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een statuut geesteszieke

 • De dagbepaling van de vrederechter
 • Eventueel: aanvullende stukken die het Bureau voor Juridische Bijstand zou opvragen

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een verzoek collectieve schuldenregeling

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van gezinssamenstelling wordt door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Aanvraag op basis van een lopende collectieve schuldenregeling

Het mandaatformulier om pro deo te kunnen optreden, wordt samen met u ingevuld. Een attest van uw schuldbemiddelaar en het attest van gezinssamenstelling worden door Mr. Bleyaert voor u opgevraagd.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?