Pro Deo

Bij juridische tweedelijnsbijstand “pro Deo” geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, […]

Read more →
Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?