Strafrecht

In het strafrecht kan een advocaat veel voor u betekenen. Een verduidelijking over de bijstand van verhoor tot strafuitvoering.

Bijstand bij strafrechtelijke verdediging

Verhoor (“Salduz”-bijstand)

Een politioneel onderzoek kan aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging. Tijdens dit onderzoek kunt u verhoord worden.

Voorafgaand aan de meeste verhoren door de politie heeft u het recht om minstens telefonisch contact op te nemen met een advocaat. Bij voorkeur geldt dat dit een advocaat naar eigen keuze moet zijn. Benut dit recht, zodat u wel degelijk vooraf weet dat u bijv. het recht heeft om te zwijgen en uzelf niet hoeft te beschuldigen.

Meer over de bijstand tijdens een politieverhoor.

Onderzoek

Ook tijdens een fase van onderzoek is het vaak nuttig een advocaat te consulteren, zodat die kennis zou kunnen nemen van de stand van het onderzoek en eventueel inzage zou kunnen bekomen. Een extra visie betekent meer dan eens een verruimde blik.

Dagvaarding voor de rechtbank

Evident heeft u bij een verschijning voor de rechtbank recht op bijstand van een advocaat. In verkeerszaken is deze bijstand voor de rechtzoekende ook vaak kosteloos, aangezien deze bijstand vaak ten laste dient te worden genomen door de verzekeraar van het voertuig.

Zie uiteenzetting: wat te doen na dagvaarding voor Politierechtbank?

Strafuitvoering

Ook na een vonnis kan een juridische begeleiding een meerwaarde betekenen. Strafuitvoering gaande van beperkte detentie naar elektronisch toezicht tot zelfs strafuitvoering op het niveau van afbetaling geldboete en rijverval vereisen allen een aparte doch degelijke aanpak.

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?