Gerechtelijke reorganisatie (WCO)

Wanneer men als ondernemer geconfronteerd wordt met onvoorziene klappen, steunmaatregelen niet meer volstaan, en het bedrijf in moeilijkheden komt, dringt zich mogelijk (een tijdelijke) bescherming op tegen schuldeisers. De zogenaamde gerechtelijke reorganisatie (oorspronkelijk WCO genaamd, naar de toenmalige Wet op de Continuïteit van Ondernemingen) biedt ademruimte en kan leiden tot een doorstart van uw bedrijf.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming. Tijdens deze periode kan uw onderneming in alle rust werken aan een minnelijke akkoord met één of meerdere schuldeisers, – meestal – een globaal akkoord met alle schuldeisers of een overdracht van activiteiten.

De bescherming loopt voor een periode van zes tot achttien maanden, tijdens welke uw onderneming niet kan worden aangesproken voor bestaande facturen of schulden en/of er geen uitvoering kan worden gelast door schuldeisers die reeds een vonnis verkregen hadden.

De gerechtelijke reorganisatie vormt één enkele procedure, die aanvangt met het verzoekschrift van de schuldenaar tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie en die, in geval van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, eindigt met de beslissing van de rechtbank tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Het is een juridisch-technisch complexe procedure, waar bijstand door een gedreven jurist en/of cijferberoeper een absolute meerwaarde vormt.

De geleverde bijstand in het kader van deze procedures omvat doorgaans

    een voorafgaande, grondige analyse van uw bedrijf en de noodzaak om een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen;
    het neerleggen van het inleidend verzoekschrift;
    het voeren van onderhandelingen en opmaak van een herstructureringsplan die oog heeft voor de toekomst van uw bedrijf;
    in geval van een reorganisatie door collectief akkoord, bijstand bij de stemmingszitting;
    opvolging van de gemaakte afspraken.

Bijstand nodig? Contacteer meteen Mr. Bleyaert!

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?