Bekomen van schadevergoeding

Slachtofferzorg en –erkenning

Als slachtoffer van een strafrechtelijke feiten (gaande van een banaal verkeersongeval met blikschade tot nabestaanden van levensdelicten) willen vaak vooreerst verzorging en erkenning van hun statuut als slachtoffer.

Duidelijkheid hierover verkrijgen is slechts een eerste stap.

Op de hoogte blijven

Wat door buitenstaanders vaak onderschat blijkt, is het belang om als slachtoffer op de hoogte te blijven van het verloop van de (straf)zaak. Zal de dader vervolgd worden? Of overweegt het Parket een seponering? Een advocaat kan de rechtzoekende op regelmatige basis hierover informeren.

Oproeping voor de rechtbank

Indien geen minnelijke regeling tot vergoeding van de geleden schade tot stand komt, dienen zaken soms door een rechtbank te worden opgelost. Een duidelijke en beredeneerde schadevergoeding vereisen een degelijke achtergrond om tot het beste resultaat te leiden.

Recuperatie ten aanzien van dader

Na toezegging van een schadevergoeding ten aanzien van de dader, dient evident het toegekende bedrag nog te worden gerecupereerd. Zelfs bij eventuele onvermogendheid van de tegenpartij, zijn er mogelijks nog alternatieven om toch tot genoegdoening te komen.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?