Overige materies

Naast de hoofdtakken van het kantoor (familierecht, strafrecht en het nastreven van schadevergoeding), worden ook regelmatige geschillen behandeld die zich binnen andere rechtstakken afspelen. De voornaamste treft u hieronder aan.

Asiel en migratie

Mensen die hun land ontvluchten, hebben vaak alles verloren en moeten in een vreemd stelsel hun weg pogen zoeken en een nieuw leven proberen opbouwen. Een duidelijke begeleiding doorheen de diverse stappen van asiel- en migratie-dossiers op een begrijpbare en vooral praktische wijze leidt tot de zekerheid dat de procedure kan doorlopen worden op een serene en menswaardige wijze.

Bewindvoering over onbekwamen

In onze veeleisende maatschappij zijn er méér mensen dan gedacht, die het hoofd niet kunnen bieden aan alle administratieve rondslomp en op die manier persoonlijk en/of financieel in de moeilijkheden raken. Juridische
ondersteuning én bescherming zijn vaak noodzakelijke pijlers naast het
aanpakken van de grond van de problemen. Dit kan vaak ook kosteloos (‘pro deo’).

en zoveel meer….

Evident kan een advocaat ook nuttig zijn in andere kwesties, gaande van contracten, over verzekeringen, tot aanneming of factuur-invordering.

Nuttig voor u?  Contacteer Mr. Bleyaert voor bijstand.

Advocaat Bart Bleyaert
Open chat
Wenst u direct een vraag te stellen via
Wenst u direct een vraag te stellen via WhatsApp?
Of wenst u meteen uw gerechtsdocument (dagvaarding, oproeping, ...) door te sturen voor instant bijstand?