29.12.2016 – Hogere boetes voor feiten vanaf 2017

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 is de Programmawet van Kerstdag gepubliceerd. Hierdoor wijzigt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. De aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden verhoogd tot 70 in plaats van 50. Dit betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2017 worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6. Een vorige aanpassing dateerde van exact vijf jaar geleden, toen werd de multiplicator verhoogd van 5,5 naar 6.

Let wel, de nieuwe regeling is van toepassing op strafrechtelijke inbreuken gepleegd vanaf 1 januari 2017. Voor de bijzondere bijdrage ter financiering van het fonds aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden geldt de datum van het vonnis, zodat vanaf 1 januari 2017 deze bijdrage in alle toekomstige vonnissen zal begroot worden op € 200,00 in plaats van het vroegere € 150,00.