11.01.2018 – Wettelijke interestvoet voor 2018 blijft 2%.

De wettelijke interestvoet voor 2018, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van 2017 en bedraagt aldus nog steeds 2%. Deze wettelijke interestvoet is van toepassing: op privézaken, zowel tussen natuurlijke personen als tussen rechtspersonen (‘burgerlijke zaken’) en op transacties tussen handelaars en particulieren (‘handelszaken’), behoudens (in de regel) indien er contractueel een andere interestvoet werd overeengekomen.

De interestvoet in burgerlijke en handelszaken blijft voor het hele jaar 2018 geldig. Zij is niet van toepassing in fiscale en sociale zaken, bij handelstransacties of bij overheidsopdrachten.

(Mededeling over de wettelijke interestvoet, B.S. 11 januari 2018, blz. 1270)