12.08.2020 – Pleegplaatsing van 12+’er? Één maal horen volstaat.

jeugdbeschermingswet pleegplaatsing jeugdbeschermingswet pleegplaatsing jeugdbeschermingswet pleegplaatsing jeugdbeschermingswet pleegplaatsing. jeugdbeschermingswet. pleegplaatsing jeugdrechter jeugdrechter. jeugdrechter jeugdrechter jeugdrechter jeugdrechter jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht. pleegzorg. pleegzorg. pleegzorg. pleegzorg. pleegzorg. pleegzorg. pleegzorg. jeugdhulp. jeugdhulp. jeugdhulp. jeugdhulp. jeugdhulp. jeugdhulp.

Een jeugdrechter dient soms moeilijke beslissingen te maken. Zij zjin vaak ingrijpend voor zowel het kind als de omgeving. In een crisissituatie, kan de jeugdrechter zelfs een pleegplaatsing opleggen op basis van het decreet integrale jeugdhulp en de jeugdbeschermingswet.

Het decreet maakt(e) daarbij een onderscheid tussen pleegplaatsing van kinderen boven of onder de leeftijd van 13 jaar. Wie jonger is dan 13, kan geplaatst worden tot de leeftijd van 13 jaar. Wie ouder is dan 13, kan voor ten hoogste 3 jaar aan een pleeggezin toegewezen worden. Jongeren die ouder zijn dan 12 jaar, moeten wel eerst gehoord worden, bepaalt de jeugdbeschermingswet.

Maar dat leidt tot een moeilijke situatie voor jongeren tussen 12 en 13 jaar oud: als een 12-jarige geplaatst wordt in een pleeggezin, moet hij volgens de wet eerst gehoord en daarna geplaatst worden en moet hij, eens 13, opnieuw gehoord worden omdat er een nieuwe beslissing moet worden genomen over zijn situatie.

Twee zittingen op enkele maanden tijd en dus is het belang van het kind soms ver zoek.

Bij decreet van 17 juli 2020 werd dan ook beslist om de leeftijdsgrens voor pleegzorg in het decreet op de integrale jeugdhulp gedeeltelijk te verlagen van 13 naar 12 jaar, zodat er afstemming is met de leeftijdsgrens voor het hoorrecht.