01.06.2021 – Procesrisico opnieuw verhoogd…

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij (= ‘verhaalbaarheid van de erelonen’).

Deze tussenkomst, de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding, is forfaitair. Het is de rechter die het precieze bedrag zal bepalen. Het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum- en het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding staat in het KB van 26 oktober 2007.

Ingevolge de stijging van de index met tien punten, worden de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding vanaf 1 juni 2021 (en dit na vijf jaar gelijk gebleven te zijn) met tien procent verhoogd. Dit geeft het volgende :

Schaal

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

Van

Tot en met

€ 0,00

€ 250,00

€ 195,00

€ 97,50

€ 390,00

€ 250,01

€ 750,00

€ 260,00

€ 162,50

€ 650,00

€ 750,01

€ 2.500,00

€ 520,00

€ 260,00

€ 1.300,00

€ 2.500,01

€ 5.000,00

€ 845,00

€ 487,50

€ 1.950,00

€ 5.000,01

€ 10.000,00

€ 1.170,00

€ 650,00

€ 2.600,00

€ 10.000,01

€ 20.000,00

€ 1.430,00

€ 812,50

€ 3.250,00

€ 20.000,01

€ 40,000,00

€ 2.600,00

€ 1.300,00

€ 5.200,00

€ 40,010,01

€ 60.000,00

€ 3.250,00

€ 1.300,00

€ 6.500,00

€ 60.000,01

€ 100.000,00

€ 3.900,00

€ 1.300,00

€ 7.800,00

€ 100.000,01

€ 250.000,00

€ 6.500,00

€ 1.300,00

€ 13.000,00

€ 250.000,01

€ 500.000,00

€ 9.100,00

€ 1.300,00

€ 18.200,00

€ 500.000,01

€ 1.000.000,00

€ 13.000,00

€ 1.300,00

€ 26.000,00

€ 1.000.000,01

€ 19.500,00

€ 1.300,00

€ 39.000,00

Niet in geld waardeerbaar

€ 1.560,00

€ 97,50

€ 13.000,00

In beginsel kent de rechter het basisbedrag toe. Als minstens één van de partijen hierom vraagt, kan de rechter, op basis van vier in de wet opgesomde gronden, het basisbedrag verlagen of verhogen binnen de grenzen van het minimum en het maximum. De rechter moet zijn beslissing in geval van verhoging of verlaging van het basisbedrag motiveren.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!