03.03.2022 – Gebruik “mobiel elektronisch apparaat met een scherm” achter het stuur voortaan strafbaar (tenzij…)

Vanaf heden wordt het voor bestuurders van een voertuig verboden om tijdens het rijden “een mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipuleren, tenzij het toestel in een daarvoor bestemde houder aan het toestel bevestigd is“. Bovendien geldt deze regel niet wanneer het voertuig stilstaat of geparkeerd is.. Inbreuken op deze regel vormen een overtreding van derde graad.

De regels voor gsm-gebruik achter het stuur worden daarmee een stuk strenger.

Tot gisteren bepaalde het Wegverkeersreglement immers dat een bestuurder – behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is – “geen gebruik mag maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt”. Er werd dus geen gewag gemaakt van andere types mobiele elektronische toestellen zoals e-readers of tablets. Bovendien was enkel “het in de hand houden van een draagbare telefoon” strafbaar. Bestuurders die hun toestel niet in de hand hebben, maar bijvoorbeeld op de passagierszetel hadden gelegd, konden aldus niet gestraft worden. Toch hebben ook die situaties in het verleden geleid tot ernstige ongevallen. De wetgever heeft daarom beslist om de regels in het Wegverkeersreglement aan te scherpen. Niet alleen worden meer handelingen strafbaar gesteld, ook wordt de boete verhoogd.

Strafbaarstelling

Voortaan is het voor bestuurders verboden om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipuleren tenzij het in een daarvoor bestemde houder is bevestigd.

Het begrip ‘draagbare telefoon’ is dus gewijzigd is ‘mobiel elektronisch apparaat met scherm’. Dit betekent dus dat niet alleen het gebruik van een gsm verboden is achter het stuur. Ook het gebruik van andere draagbare elektronische schermtoestellen is voortaan verboden.

Het is verboden om deze toestellen te gebruiken, vast te houden of te manipuleren. Met andere woorden zijn ook bestuurders die hun toestel bedienen wanneer het op de passagierszetel ligt of in hun schoot strafbaar.

Uitzondering

De apparaten mogen wel nog steeds bediend worden tijdens het rijden wanneer ze bevestigd zijn in een houder die aan het voertuig is bevestigd.

Ook wanneer het voertuig stilstaan of geparkeerd is, is er geen probleem.

Bestraffing

Inbreuken zullen voortaan ook strenger worden bestraft.

Voortaan gaat het immers over een overtreding van derde graad, en dus niet langer een overtreding van de tweede graad.

Dit betekent dat het tarief van de onmiddellijke inning omhoog getrokken wordt tot € 174,00 (in plaats van € 116,00).

Wie wordt gedagvaard, kan veroordeeld worden tot een geldboete van € 240,00 tot € 4.000,00 (in plaats van € 160,00 tot € 2.000,00). Voortaan is dus ook steeds een solidariteitsbijdrage van € 200,00 verschuldigd bij een veroordeling. Ook een verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar blijft mogelijk.

Nuttig voor u?

Contacteer mr. Bleyaert voor verder advies en/of bijstand!

Of stel meteen uw vraag via de chatapplicatie!